Privatlivspolitikken fortæller og informere om hvilken viden vi har om dit besøg.

Ishøj, Danmark – 18. september 2014

1. Beskyttelse af privatlivet

Med Sportymes privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er Sportymes målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger forstås som oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vores hjemmeside følger anbefalingerne fra OECD’s guidelines for privatlivsbeskyttelse C(80)58/FINAL.

Sportyme er opmærksom på, at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv. Vi registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge udover en automatiseret indsamling af data til statistiske formål. Vores privatlivspolitik gælder således også til beskyttelse af børn og unge.

2. Indsamling og anvendelse af information

Som hovedregel kan du besøge www.sportyme.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om dig selv, f.eks. din email adresse hvis du ønsker at abonnere på et nyhedsbrev eller ændringer på en side. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger, du selv afgiver, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer.

Udover den information, som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data, som vi indsamler til f.eks. statistisk brug. Disse informationer, samt hvordan vi anvender dem, er nærmere beskrevet i underafsnittet om Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer.

2.1 Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer

Det kan være nødvendigt som bruger af en hjemmeside selv at afgive personlige informationer for at få en given service. For eksempel kan du ikke få adgang til din årsopgørelse hos SKAT uden at du på forhånd har identificeret dig (via digital signatur eller tast-selv kode) overfor SKAT. Du er således nødt til frivilligt at afgive information om din identitet før du kan få adgang til servicen. Ligeledes er det også nødvendigt at afgive din e-mail adresse, før du kan benytte dig af en nyhedsbrevsservice. Har servicen ikke din e-mail adresse, kan brevet jo ikke sendes ud. Efterfølgende er listet de services vi tilbyder hos Sportyme, hvilke informationer vi indsamler i forbindelse hermed, samt hvordan vi behandler dem.

KONTAKT VIA E-MAIL

Hvis du kontakter os via e-mail, anbefaler vi, at du bruger sikker og krypteret kommunikation. Vi bruger kun dine personlige data i e-mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Hvis din henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret elektronisk på sagen.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte 2635@sport-direct.dk

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine kontaktdata.
Til din e-mailadresse knyttes de præferencer, du har ønsket i abonnementssystemet. Du kan altid afmelde dit abonnement via. vores hjemmeside, framelde det på linket “Afmeld nyhedsbrev” i udsendte nyhedsbreve eller ved at sende en mail til 2635@sport-direct.dk.

2.2 Indsamling og anvendelse af automatisk afgivne informationer

Besøger du www.sportyme.dk for at købe varer eller læse om vores produkter, indsamler og gemmer vi den information, som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter:

 • tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
 • adressen (URL) på den besøgte side
 • din IP-adresse
 • domænenavn
 • browsertype
 • operativsystem (afhængig af din browser)
 • URL på referencesiden (den side du kommer fra afhængig af din browser) og
 • forbindelsestype (modem, ISDN, ADSL, xDSL, vDSL, etc.)

Din IP-adresse kan ved hjælp fra din internetudbyder kobles til din fysiske adresse, og dermed bruges til at linke husstanden til internetadfærden. IP-adressen betragtes derfor som personlig information, som i henhold til persondataloven skal beskyttes på samme måde som anden personhenførbar information.

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside.
Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af www.sportyme.dk, hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det. Serverlogs gemmes normal i 10 år.

Sportyme benytter herudover egenudviklede værktøjer samt Google Analytics, der registerer klikadfærd, som automatisk opfanger og registrerer, hvad du klikker på i Sportyme-universet. Google Analytics bruges for at gøre www.sportyme.dk så nem og relevant som muligt for dig som bruger. Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en bruger af Sportyme, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

3. Brug af teknologier

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information – både personlig og i mere anonym form. Dette afsnit beskriver de teknologier, vi bruger hos Sportyme.

3.1 Brug af cookies

En cookie er en lille fil, der lægges på brugerens computer. Den kan bruges til at identificere brugere og dennes adfærd på flere måder. Vi benytter i forbindelse med dit besøg på Sportyme en cookie som registerer at du har besøgt vores hjemmeside før, samt hvilke præferencer du havde ved dit seneste besøg. Dette gør det muligt for os, at tilbyde dig den bedst mulige information gennem vores services.
Herudover opretter Google Analytics en cookie på din computer, som benyttes til at registere data vedrørende dit besøg hos Sportyme.

Cookies er digitale informationspakker, som lagres på din harddisk.

3.2 Per-session Cookies

Per-session-cookies lagres kun i hukommelsen på din browser. De slettes, hver gang du lukker din browser.

Per-sessioncookies virker på den måde, at brugernes browser får tildelt et tilfældigt id-nummer.
Når brugerne navigerer rundt på netstedet, kan man ved at følge id-numrene studere klikadfærden. Det tilfældige id-nummer er ikke forbundet til de enkelte brugers ip-adresse eller andet, der kan identificere brugeren. Ved at studere en masse brugeres adfærd kan man se, hvordan brugerne interagerer med netstedet. Derudfra kan navigationen og indhold designes på en måde, der forbedrer indeholdet på netstedet og dermed også oplevelsen.

Per-session cookies respekterer brugernes privatliv ved ikke at linke adfærden med personlig information. Der genereres altid en ny sessioncookie for hvert besøg, og per-sessioncookies kan ikke læses af andre webservere.

3.3 Persistent Cookies

En “persistent” cookie ligger permanent på din computer. Cookien bruges til at genkende din computer, når du besøger Sportyme’s services, og den kan dermed forbedre din anvendelse af vores hjemmeside. Cookien ligger på din maskine indtil udløbsdatoen, eller til du selv sletter den. Mere permanent er den altså ikke.

Vores cookies lagres på din maskine i 360 dage og indeholder følgende information:

 • Udløbsdato for cookie
 • Din IP-adresse
 • Dit unikke identifikationsnummer

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser, men det vil muligvis betyde, at visse tjenester på Sportyme’s services ikke fungerer fuldt ud. Vi forbinder ikke information, der er gemt i en brugers cookie med andet personlig information om brugeren.

4. Links

Sportymes hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du Sportymes hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på Sportyme er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge Sportymes grundservices. Der kan dog være tjenester, som du ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

Personoplysninger på Sportymes hjemmesider videregives kun til interne afdelinger i Sportyme for at opfylde supportforpligtigelser. Sportyme videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.
Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med Google, der ikke videregiver informationerne til andre end Sportyme.

6. Kontrol med personlig information

Du kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter eller retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt 2635@sport-direct.dk for anmodninger af ovenstående karakter.
Der kræves dog bevis for din hævdede identitet.

7. Sikkerhed i informationsindsamling og -lagring

Sportyme anbefaler, at du anvender sikker kommunikation i din korrespondance med os, især hvis din henvendelse indeholder personlige oplysninger.

Vi har endvidere en sikkerhedspolitik.
Det har vi gjort for at sikre de personlige data mod:

 • uautoriseret adgang
 • ukorrekt brug, genbrug eller offentliggørelse
 • uautoriseret modifikation
 • ukorrekt sletning eller tab

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er forpligtiget til at respektere vores besøgendes personlige data.

8. Klager over informationsindsamling og – anvendelse

Sportyme er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af Sportymes hjemmesider, eller ved anden interaktion med Sportyme, kan du klage til Datatilsynet over Sportymes praksis.
Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 3319 3200
Fax: 3319 3218
E-post dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk

9. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

10. Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os:
Sportyme ApS
Borgrenen 10
2635 Ishøj
Danmark

E-mail: info@sportyme.dk
Mrk.: Privatlivsspørgsmål